Politica de Reclamatii

MEDHOUSE DISTRIBUTION SRL se preocupă permanent de calitatea serviciilor si produselor oferite, iar experiența dumneavoastră în relația cu noi este foarte importantă. Sesizându-ne și împărtășind cu noi părerea dumneavoastră, contribuiți la îmbunătățirea serviciilor noastre.

 De asemenea, în situația în care considerați că prin activitatea noastră, am adus vreo vătămare sau încălcare a drepturilor dumneavoastră, vă venim în sprijin prin implementarea prezentei Politici de reclamații/sesizări/petiții cuprinzând modalitatea în care,și mijloacele prin care vă puteți adresa societății noastre.

 Modalitatea în care trebuie transmisă/înregistrată sesizarea:

 Sesizarea adresată către MEDHOUSE DISTRIBUTION SRL trebuie formulată în limba română, în scris, în una din următoarele modalități:

 – prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu indicarea, numelui, prenumelui, a domiciliului sau a adresei de corespondență a celui care formulează sesizarea, a descrierii obiectului acestuia, precizându-se data la care a avut loc eventualul incident și eventualele documente care vin în sprijinul celor expuse.

 Adresa noastră de contact este: Iasi, Romania, Str. Aleea Rozelor, nr. 4, Bl. B9, Sc. A, Etaj 1, Ap. 1.

 – prin e-mail cuprinzând aceleași cerințe de prezentare și formulare ale sesizării.

 Adresa noastră de e-mail este: office@medhouse.ro

 Ca regulă generală, plângerea se redactează/semnează/transmite/înregistrează personal.

 În urma înregistrării/transmiterii reclamației la sediul nostru, aceasta primește număr de înregistrare din Registrul de intrări urmând să fie transmisă persoanelor cu atribuții în această materie din cadrul companiei noastre.

 După repartizarea reclamațiilor/sesizărilor scrise, se vor parcurge următoarele etape în vederea soluționării acestora:

 – identificarea cerințelor petiționarului;

– analizarea reclamației/sesizării;

– în cazul în care există suficiente informații, se formulează răspunsul către petent;

– în cazul în care sunt necesare informații suplimentare, se solicită clientului clarificări, iar după obținerea acestora, se formulează răspuns.

Termenul de răspuns și modalitatea comunicării răspunsului:

Termenul de formulare a răspunsului este de maxim 30 de zile de la momentul înregistrării sesizării sau de la momentul furnizării de către client a clarificărilor suplimentare, dacă este cazul.

 Dorim să vă informăm că reclamațiile, în care nu se precizează datele de identificare ale petiționarilor, precum și cele care nu au obiectul clar determinat și cele care nu au fost depuse/înregistrate într-una dintre modalitățile prezentate mai sus, pot fi respinse ca inadmisibile.

 În cazul în care un petiționar adresează mai multe reclamații cu privire la aceeași chestiune, acestea se conexează, petiționarul urmând să primească un singur răspuns care face referire la toate petițiile primite.

 Când petiționarul, ulterior primirii răspunsului, formulează o nouă reclamație pentru aceeași situație, această a două reclamație va avea răspunsul celei dintâi.

 Înregistrarea unei reclamații la MEDHOUSE DISTRIBUTION SRL nu împiedică persoana vizată să se adreseze cu plângere către ANPC, ANSPDCP, sau altor autorități competente, inclusiv sesizarea instanței de judecată cu o cerere de chemare în judecată pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.

Contact

Dacă aveți orice fel de întrebări despre Politica noastră de reclamații ne puteți contacta folosind următoarele date de contact:

 Adresa de Corespondență:

MEDHOUSE DISTRIBUTION SRL

RO 31137440

Str. Aleea Rozelor, nr. 4, Bl. B9, Sc. A, Etaj 1, Ap. 1.

 Iasi, Romania

 E-mail: office@medhouse.ro